Смарт телевизори Samsung - използване на HDMI ARC

 

HDMI е общ конектор за звук и видео. Всички аудиоустройства и прожектори използват този стандарт. За по-добро аудиопреживяване можете да използвате HDMI кабел за насочване на звука от вашия смарт телевизор към аудиоустройство. ARC (възвратен аудиоканал) е специална функция за високоскоростни сертифицирани HDMI кабели, чрез които звукът може да бъде върнат обратно към предавателя.

 


 

Какво е HDMI?

 

HDMI е общ конектор за звук и видео. Този стандарт е използван във всички аудиоустройства и прожектори. За да имате по-добро аудиопреживяване, можете да използвате HDMI кабел, като насочвате звука от смарт телевизора - към аудиоустройство.

ARC (възвратен аудиоканал) е специална функция за високоскоростни сертифицирани HDMI кабели. Чрез тези кабели звукът може да бъде върнат обратно към предавателя.

 

Какво е HDMI ARC?

 

Audio Return Channel (ARC) или възвратен аудиоканал е функция на HDMI, която е поддържана от повечето телевизори Samsung. HDMI ARC е предназначен да:

 • намали броя кабели между телевизора и външната система за домашно кино или саундбара;
 • има възможност аудиосигналът да пътува двустранно към и от високоговорителите, а това ще подобри качеството на звука и освен това забавянето на сигнала ще бъде по-малко.

Предимството е, че няма да ви се налага да използвате втори оптичен/аудиокабел, свързан към високоговорител, съвместим с HDMI ARC.

 

Как да свържете своя телевизор с високоговорител с функция ARC?

За да осъществите свързването между телевизора и високоговорителя с функция ARC:

 

 • уверете се, че използвате HDMI кабел 1.4 или по-висок клас;
 • HDMI-ARC функционалността е налична единствено през конкретния порт на телевизора или кутията One Connect;
 • външните високоговорители трябва да са съвместими;
 • за да включите контролите на HDMI ARC, може да е необходима корекция на настройките на външните високоговорители.

Аудиоформати, поддържани от HDMI ARC:

 • РСМ (2 канала)
 • Dolby Digital (до 5.1 канала)
 • DTS Digital Surround (до 5.1 канала)

Забележка: DTS е наличен само при модели, пуснати преди 2018 г.

Как да свържете HDMI кабел?

За да свържете смарт телевизора с високоговорителите, е необходимо следното:

Стъпка 1. Да приготвите HDMI кабел.

Стъпка 2. Осъществете свързване на кабела към порта HDMI IN (ARC) на телевизора.

Стъпка 3. Свържете го към порта на високоговорителя: HDMI OUT (TV-ARC).

Стъпка 4. Включете свързаните към телевизора високоговорители.

Стъпка 5. Звукът на телевизора вече трябва да може да се възпроизвежда през външните високоговорители.

Функцията Anynet + (HDMI CEC) - активира се фабрично за саундбара и системата за домашно кино на Samsung. Ако притежавате устройство, различно от саундбара и системата за домашно кино на Samsung, ще трябва да се уверите, че функцията Anynet + /HDMI CEC) е активирана на смарт телевизора.

* За смарт телевизори от серии: T/Q, R/Q, N/Q, и M/Q - от 2017 г.

Home / Начало > Settings / Настройки > General / Общи > External device management / Управление на външно устройство > Anynet + (HDMI CEC)

* За смарт телевизори серия К - от 2016 г.

Нome /Начало > Settings /Настройки > Expert settings /Експертни настройки > Anynet + (HDMI CEC)

* За смарт телевизори до серия J / 2015 г.

Menu / Меню > System / Система > Anynet + (HDMI-CEC)

Забележка:

 • за да се използва eARC, функцията Anynet + (HDMI-CEC) трябва да бъде активирана на смарт телевизора;
 • може да възникне грешка, ако използвате неоторизиран кабел;
 • HDMI портът е с етикет ARC на задната страна на телевизора или на кутията One Connect;
 • повечето кутии One Connect имат HDMI-ARC порт, като това обикновено е третият HDMI порт.

 

Как да отстраните неизправности на HDMI връзката

При проблем с работата на ARC/eARC, важно е първо да отстраните всички външни устройства (STB, OTT устройства и др.), свързани към телевизора. След това отново опитайте възпроизвеждане. Причина за проблем може да бъде, ако някои външни устройства не отговарят напълно на спецификациите на HDMI връзката. Ако проблемът не се разрешава, трябва да използвате следните методи.

 

Проверете активирана ли е Anynet+ (HDMI-CEC)

Трябва да разрешите HDMI-CEC протоколите в менюто с настройките на телевизора. Протоколът HDMI-CEC при телевизорите Samsung се нарича Anynet+.

Пътят за включване на Anynet+ би изглеждал подобно:

Стъпка 1. Натиснете бутон HOME (Начало) на дистанционното управление на телевизора Samsung, а после изберете Settings (Настройки).

 

Стъпка 2. От Settings /Настройки изберете General Menu /Общо меню и External Device Manager / Мениджър на външни устройства.

Стъпка 3. В менюто External Device Manager /Мениджър на външни устройства - отидете до Anynet+ /HDMI-CEC и натиснете "Еnter", за да включите Anynet+.

 

Проверете настройката Sound Output / Изход на звук

 

Ако използвате саундбар или система за домашно кино на трета страна, трябва да проверите активирани ли са HDMI CEC или функцията ARC. После трябва да превключите входния източник на високоговорителя към HDMI ARC.

В зависимост от серията на смарт телевизора, направете следните настройки, така че звукът да бъде възпроизведен нормално от високоговорителя:

 • смарт телевизор от 2017 г. - серии T / Q, R / Q, N / Q и M / Q)

Отворете Home / Начало > Settings / Настройки > Sound / Звук > Sound Output / Изход на звук. Изберете Receiver / Приемник /HDMI от списъка.

 • смарт телевизор от 2016 г. (серия К)

Отворете Home / Начало > Settings / Настройки > Sound / Звук > Speaker Settings / Настройки на високоговорител >> от списъка изберете Receiver /Приемник /HDMI).

 • смарт телевизор от 2015 г. (серия J)

Отворете Menu /Меню > Sound / Звук > Speaker List / Списък на високоговорители. Изберете Receiver / Приемник /HDMI) от списъка.

 • смарт телевизор от 2013 г. до 2014 г. (серия F / H)

Отворете Menu / Меню > Sound / Звук > Speaker Settings / Настройки на високоговорители). Настройте приемника като звуков изход на телевизора.

 • смарт телевизор от 2011 г. - 2012 г. (серия D / E)

Отворете Menu / Меню > System / Система > Anynet + (HDMI-CEC) Задайте за функцията Receiver / Приемник стойност On /Вкл.).

 

Диагностика на HDMI връзката

Когато има проблем със звука на телевизора: няма звук или звукът прекъсва, докато слушате нещо от устройство, свързано с HDMI кабел - една от най-често срещаните причини е лошото качество на кабела. Смяната му с кабел с по-високо качество не винаги е лесна, ето защо моделите на смарт телевизорите Samsung имат специфична настройка. Тя може да се използва за регулиране на начина, по който телевизорът интерпретира HDMI сигнала и за подобряване на съвместимостта с кабела.

Какво да направите:

Отидете до Menu / Меню > Support /Поддръжка > Self Diagnosis /Самодиагностика > Signal Information / Информация за сигнала > Signal History / Хронология на сигнала > HDMI Delay Level / Ниво на забавяне на HDMI и изберете една от опциите:

(От модел от 2020 г.: Menu > Support > Device Care > Self Diagnosis > Signal Information > Signal History > HDMI Delay Level /Меню > Поддръжка > Грижа за устройството > Самодиагностика > Информация за сигнала > Хронология на сигнала > Ниво на забавяне при HDMI)

 • Основна: Това е настройка по подразбиране за нормална работа.
 • Бавна 1: Тя добавя леко забавяне, преди да се определи, че HDMI кабелът не изпраща сигнал.
 • Бавна 2: Тази добавя значително забавяне.

Настройката на тази опция на Slow (Бавна) 1 или Slow (Бавна) 2 ще подобри качеството на сигнала от некачествен HDMI кабел, като страничен ефект обаче ще има забавяне и то ще се появява и при смяна на източника.

 

Възстановяване на настройките на саундбара

Ако сте свързали HDMI ARC към саундбара и всички настройки са правилни, но той не работи, имате възможност да възстановите настройките на саундбара по следния начин:

 

Стъпка 1. Изключете телевизора и саундбара. /Режим на готовност/

Стъпка 2. Натиснете и задръжте двата бутона на дистанционното управление за увеличаване (+) и намаляване (-) на звука за повече от 5 секунди, докато се покаже INIT.

Стъпка 3. Включете телевизора и саундбара.

Стъпка 4. Натиснете бутона Home /Начало/ на дистанционното управление на телевизора. Като изберете Settings /Настройки, променете Sound Output (Изход на звука) на Soundbar (Саундбар).

Стъпка 5. На предния дисплей се появява известие TV ARC и след това се възпроизвежда звукът на телевизора.

 

Забележка: Използваните снимки на екрана и менюто на устройството са само примери на английски език, но те се предлагат и на езика на съответната държава.