Право на отказ

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

 

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Смартад ЕООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Смартад ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Смартад ЕООД за решението си да се откаже от договора. Всички транспортни разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. До предаването на стоката на Смартад ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.