Китай ще инвестира приоритетно в изкуствен интелект

Китай ще инвестира приоритетно в изкуствен интелект

Китай ще инвестира приоритетно в изкуствен интелект, като очаква, че тази технологична област ще се превърне в основен двигател на икономиката ѝ. Освен това страната вярва, че този пазар ще генерира по над 59 млрд. долара годишно до 2025 г. Китай вижда нови възможности за развитие в софтуера и хардуера с изкуствен интелект, в интелигентните роботи, превозните средства, виртуалната и добавената реалност. Всичко това предполага, че изкуственият интелект ще познава по-добре потребителските навици и нагласи, правейки бизнеса много по-ефективен и по-близък до крайния клиент и дори служителите.Все повече големи икономики откриват смисъл в инвестирането в нови технологии, които да ги направят конкурентоспособни. Вие можете да направите същото с вашия бизнес чрез нашите екрани за цифрова визуализация. Чрез тях можете да ангажирате по-активно своите клиенти със съдържание, което е близко до тях, но същевременно отговаря на вашата визия за успешен бизнес чрез правилна интеракция на всяко ниво.

Виж продуктите