Изкуственият​ ​интелект​ ​във ​финансовата​ ​индустрия

Изкуственият​ ​интелект​ ​във ​финансовата​ ​индустрия

Изкуственият​ ​интелект​ ​ще​ ​разтърси​ ​из​ ​основи​ ​финансовата​ ​индустрия.​ ​Сингапур​ ​вече прави​ ​смели​ ​стъпки​ ​в​ ​тази​ ​посока,​ ​залагайки​ ​на​ ​роботи,​ ​които​ ​да​ ​предоставят​ ​услуги на​ ​финансови​ ​съветници.​ ​Хората,​ ​занимаващи​ ​се​ ​с​ ​това,​ ​ще​ ​запазят​ ​работните​ ​си места​ ​за​ ​известно​ ​време,​ ​но​ ​може​ ​би​ ​ще​ ​трябва​ ​да​ ​помислят​ ​за​ ​нови​ ​професии.
И​ ​макар​ ​за​ ​някои​ ​да​ ​звучи​ ​плашещо​ ​в​ ​момента,​ ​изкуственият​ ​интелект​ ​наистина​ ​е​ ​на път​ ​да​ ​направи​ ​финансовия​ ​сектор​ ​много​ ​по-адекватен​ ​на​ ​нуждите​ ​на​ ​крайните потребители.
Решението​ ​на​ ​Сингапур​ ​е​ ​свързано​ ​и​ ​с​ ​новата​ ​вълна​ ​от​ ​компании​ ​по​ ​целия​ ​свят,​ ​които решават​ ​да​ ​насочат​ ​вниманието​ ​си​ ​към​ ​бъдещето​ ​на​ ​изкуствения​ ​интелект,​ ​който позволява​ ​на​ ​хората​ ​да​ ​комуникират​ ​по-лесно​ ​и​ ​удобно​ ​с​ ​банките.
Те​ ​търсят​ ​нови​ ​начини​ ​за​ ​ангажиране​ ​на​ ​хората,​ ​ползващи​ ​банкови​ ​услуги, посредством​ ​умни​ ​и​ ​креативни​ ​решения,​ ​които​ ​да​ ​бъдат​ ​лесно​ ​интегрирани.
OmniChannel​ ​също​ ​предлага​ ​система​ ​от​ ​интерактивни​ ​и​ ​умни​ ​предложения​ ​за банковия​ ​сектор.

Виж продуктите