Дигитализация в училищата

Дигитализация в училищата

Хърватия напредва по своя проект за дигитализация на училищата, който трябва да изтече през 2018 г. В основата на инициативата стои повишаването на дигиталната култура на учителите и познанията им за различните технически и технологични новости, които да им помагат в учебния процес.

Планира се изграждането на 145 безжични интернет мрежи в учебните заведения, провеждането на уъркшопи и семинари за насочване към онлайн обучението и ангажирането на учащите се. За целта се инвестира в необходимата инфраструктура, обучения и имплементиране на умни решения, насочени към улесняване на учебните процеси.

За учениците пък са подготвени редица интерактивни предложения, включително дигитални екрани, които да правят часовете в училище по-забавни и запомнящи се. Превърнете цялостното преживяване в училище в приятно дигитално изживяване за децата. Информирайте ги за най-важните новини и събития, свързани с учебния процес посредством предложенията на OmniChannel.

Виж продуктите