Audience Measurement

Audience Measurement

За може да се ползва тази функционалност сме интегрирали OmniChannel с платформата за Анализ на Sightcorp. 1) За целта е нужно да се регистрирате на сайта http://face.sightcorp.com/ като ще получите ID и App Key. 2) Въвеждат се в Настройки/Audience 3) Информацията се извежда на: http://new.omnichannel.bg/settings/face_log

Виж продуктите